Pratikte helikoptere benzetilen benzinli motora bağlı olarak çalışan ve ucunda çelik malaların bağlı olduğu bir pervane olarak tanımlanabilir. Bu şekilde mala kullanımının sebebi, birim zamanda daha çok darbe ve düzlemsel eşitliğin dairesel hareketlerle (operatör tarafından beton üzerinde gezdirilen makine) daha kolay olarak sağlanmasıdır.

Makina ile yapılan ve aslında helikopter şap olarak anılan beton şap zemin uygulaması, genellikle geniş ve çok amaçlı kullanılan alanlar için uygulanmaktadır. Bu şap uygulamasının ana özelliği homojen, boşluksuz, düz bir beton elde etmektir. Tabii bu işlemde istenilen kotun ve düzlemsel terazinin de kolay olarak sağlanması ayrıca bir avantajdır.

Uygulamada kullanılan beton kalitesi amaca göre seçilir. Şap betonu genellikle mikserler yardımıyla alana gelir.Uygulama öncesinde alanda anolar hazırlanır. Atılan betonun terazisini, düzlüğünü sağlamak için metal kutu profiller zemine sabitlenir.

Şapta zaman içinde çatlamaların önüne geçebilmek için beton uygulama öncesinde demir-hasır uygulamasının yapılması tavsiye edilir. Bu her açıdan şapın sağlamlığını arttırır. Mikser yardımıyla gelen betonda içsel donatı sağlanması adına elyaf kullanılabilmektedir.

Elyaf, beton henüz mikserdeyken, ölçekli olarak betona iyice karıştırılır. Yüzey alanına dökülen beton öncelikle mastar kullanılarak dağıtılır, anolar sökülür ve makine uygulamasına geçilir. Makine kısmen çalışarak betonu iyice yüzeye oturtmasına yakın, özellikle yüzeyin kullanım şekline bağlı olarak, yüzey sertleştiriciler kullanılır. Kullanım şekli helikopterin çalışırken yani beton üzerinde gezinirken, yüzey sertleştiricinin betona serpilmesidir. Bu sertleştiriciler, yüzeyin maruz kalacağı baskı,yük vb şiddete karşı mukavemeti arttıracak şekilde çeşitlendirilmiştir.